Psst.. t/m 31 augustus zijn er weer Lagant's Zinderende Zomerweken: Korting op e-learning en trainingen!
MENU

PRINCE2®

PRINCE2® is de meest bekende projectmanagement methodiek in Europa. Het wordt zowel bij overheden als in het bedrijfsleven gebruikt. PRINCE2 is ontworpen om projectmanagement processen te standaardiseren en te verbeteren, met een specifieke nadruk op het beheer van risico's, verantwoording en bestuur. Het heeft zich bewezen als een effectieve methode voor het beheren van complexe projecten, en is tegenwoordig een veelgebruikte methodologie bij verschillende organisaties over de hele wereld.
Bekijk het volledige aanbod van PRINCE2 trainingen en e-learning

Steeds meer bedrijven en overheidsorganisaties vragen om internationaal erkende certificaten. Met een PRINCE2 certificering vergroot jij je kansen en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.


PRINCE2 bij Lagant

In 2000 was Lagant een van de eerste PRINCE2-leveranciers in Nederland die de Accredited Training Organisation status kreeg. De ATO-status betekende een versnelling in de groei van Lagant, inmiddels hebben we meer dan 30 jaar ervaring met trainingen en E-learnings.

PRINCE2 trainingen bij Lagant

In tegenstelling tot veel andere opleiders, kiest Lagant voor trainingen die interactief zijn en met “experience based” opdrachten. Je experimenteert veel en zorgt voor het internaliseren van het geleerde. Zo maak je het verschil op je eigen werkvloer.

PRINCE2 E-learning bij Lagant

Met de E-learnings van Lagant is het mogelijk om in je eigen tempo, wanneer het jou uitkomt, te studeren. De E-learnings bevatten het volledige PRINCE2 Compact e-book, vele video’s en oefeningen om te zorgen dat jij je de stof eigen maakt.

 

Wat is PRINCE2?
Voordelen van PRINCE2
PRINCE2 certificering
PRINCE2 trainingen
PRINCE2 E-learning
PRINCE2 compact

Wat is PRINCE2?

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) richt zich op de organisatie van projecten en biedt een gestructureerde aanpak voor het beheer ervan, met specifieke rollen en verantwoordelijkheden, controle- en stuurmechanismen, en aanbevelingen voor de planning en rapportage. PRINCE2 is flexibel en kan worden toegepast op een breed scala aan projecten, ongeacht de grootte, complexiteit of sector.

Door deze projectmanagementmethode goed toe te passen, levert PRINCE2® een bijdrage aan het succes van jouw project. PRINCE2® biedt de structuur die je nodig hebt om een project succesvol af te ronden. Het helpt je risico’s beter en effectiever te beheren. Daarnaast kun je met behulp van PRINCE2® jouw project resources optimaal inzetten.

PRINCE2 werd ontwikkeld door het UK Government's Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) in de jaren '80 en is sindsdien geëvolueerd tot een wereldwijd geaccepteerd projectmanagementmethode. Het eerste PRINCE-framework werd geïntroduceerd in 1989 en PRINCE2 werd gelanceerd in 1996 als een verbeterde versie met meer flexibiliteit en een aanpasbare aanpak. Sindsdien is de methodiek steeds verder ontwikkeld, o.a. door de focus te leggen op diverse omgevingen en werkwijzen, zoals een commerciële klant-leverancier omgeving, maar ook op een omgeving waar productontwikkeling op Agile gebaseerd is.

PRINCE2 is een erg veelzijdige methodologie voor projectmanagement en kan worden toegepast op een breed scala aan projecten, waaronder:

  1. IT-projecten: PRINCE2 is bijzonder effectief voor het beheren van complexe IT-projecten, waaronder softwareontwikkeling en systeemimplementaties.
  2. Constructieprojecten: PRINCE2 kan worden gebruikt voor het beheren van bouwprojecten, waaronder de bouw van gebouwen, wegen en bruggen.
  3. Productontwikkeling: PRINCE2 kan worden toegepast op productontwikkelingsprojecten, waaronder de ontwikkeling van nieuwe producten, verbetering van bestaande producten en productintroducties.
  4. Bedrijfsprojecten: PRINCE2 kan worden gebruikt voor bedrijfsprojecten, waaronder reorganisaties, fusies en overnames en verbetering van bedrijfsprocessen.
  5. Overheidsprojecten: PRINCE2 wordt ook veel gebruikt voor projecten binnen de overheid, waaronder infrastructurele projecten, sociale programma's en regelgevingsprojecten.
  6. Non-profit projecten: PRINCE2 kan worden gebruikt voor non-profitorganisaties, waaronder projecten voor goede doelen, gemeenschapsontwikkeling en humanitaire hulp.
  7. Agile organisaties: Ook in organisaties waar agile wordt gewerkt is steeds meer vraag naar deze opleiding. Kandidaten willen graag een goede basis van projectmanagement leren. Ook in agile organisaties komt deze kennis en vaardigheid goed van pas.

Voordelen van PRINCE2

Door de structuur en controle die PRINCE2 biedt, worden projecten meer waarschijnlijk op tijd, binnen budget en met de juiste kwaliteit afgerond. Het is een internationaal erkend projectmanagement framework, waardoor projectteams over de hele wereld met elkaar kunnen samenwerken en communiceren. Voor verschillende rollen biedt PRINCE2 uitstekende voordelen. Hieronder een aantal specifieke.

Er zijn veel voordelen voor projectmanagers en projectleiders die PRINCE2 gebruiken:

  1. Meer controle: PRINCE2 biedt projectmanagers een gestructureerde aanpak en heldere richtlijnen, waardoor zij meer controle hebben over het project en de voortgang ervan.
  2. Betere communicatie: PRINCE2 legt sterk de nadruk op communicatie, waardoor projectmanagers beter in staat zijn om te communiceren met stakeholders en het projectteam.
  3. Effectieve risicobeheersing: PRINCE2 biedt projectmanagers hulpmiddelen en technieken voor risicobeheersing, waardoor zij beter in staat zijn om risico's te identificeren, te beoordelen en te beheersen.
  4. Duidelijke verantwoordelijkheden: PRINCE2 definieert duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor de leden van het projectteam, waardoor projectmanagers weten wie verantwoordelijk is voor welke taken en beter in staat zijn om besluitvorming te sturen.
  5. Efficiëntere besluitvorming: PRINCE2 biedt projectmanagers een formeel besluitvormingsproces, waardoor besluitvorming efficiënter verloopt en projectmanagers sneller en gerichter beslissingen kunnen nemen.
  6. Betere samenwerking: PRINCE2 legt sterk de nadruk op samenwerking en teamwork, waardoor projectmanagers beter in staat zijn om een hecht en productief projectteam te vormen.
  7. Beter projectbeheer: PRINCE2 biedt projectmanagers een systematische aanpak voor projectbeheer, waardoor zij beter in staat zijn om projecten efficiënt en effectief te beheren en te waarborgen dat projecten op tijd, binnen budget en volgens specificaties worden voltooid.

Er zijn ook veel voordelen voor projectteams die binnen een PRINCE2-omgeving werken:

  1. Duidelijke richtlijnen: PRINCE2 biedt projectteams duidelijke richtlijnen en procedures, waardoor zij beter weten wat van hen wordt verwacht en hoe ze het project moeten aanpakken.
  2. Effectieve communicatie: PRINCE2 legt sterk de nadruk op communicatie, waardoor projectteams beter in staat zijn om samen te werken en te communiceren, wat leidt tot een efficiëntere uitvoering van het project.
  3. Verbetering van teamwork: PRINCE2 legt sterk de nadruk op teamwork, waardoor projectteams en stuurgroepen beter kunnen samenwerken en elkaar ondersteunen bij de uitvoering van het project.
  4. Duidelijke verantwoordelijkheden: PRINCE2 definieert duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor de leden van het projectteams en stuurgroepen, waardoor zij weten wie verantwoordelijk is voor welke taken en beter in staat zijn om samen te werken.
  5. Snellere besluitvorming: PRINCE2 biedt projectteams en stuurgroepen een formeel besluitvormingsproces, waardoor besluitvorming efficiënter verloopt en projectteams sneller en gerichter beslissingen kunnen nemen.
  6. Betere risicobeheersing: PRINCE2 biedt projectteams hulpmiddelen en technieken voor risicobeheersing, waardoor zij beter in staat zijn om risico's te identificeren, te beoordelen en te beheersen.
  7. Efficiëntere projectuitvoering: PRINCE2 biedt projectteams een systematische aanpak voor projectuitvoering, waardoor zij beter in staat zijn om projecten efficiënt en effectief uit te voeren en te waarborgen dat projecten op tijd, binnen budget en volgens specificaties worden voltooid.

Op organisatieniveau zijn onderstaande voordelen te benoemen van het werken met PRINCE2:

  1. Verbetering van projectprestaties: PRINCE2 biedt organisaties een gestructureerde aanpak voor projectmanagement, waardoor projecten efficiënter en effectiever worden uitgevoerd en de prestaties van projecten verbeteren. Dit heeft een positieve impact op de gewenste baten en de gewenste Return on Investment.
  2. Consistente projectmethodologie: PRINCE2 biedt organisaties een consistente methodologie voor projectmanagement, waardoor projecten op een uniforme manier worden uitgevoerd en het risico op mislukte projecten vermindert.
  3. Verbetering van besluitvorming: PRINCE2 biedt organisaties een formeel besluitvormingsproces, waardoor besluitvorming efficiënter verloopt en organisaties sneller en gerichter beslissingen kunnen nemen.
  4. Betere risicobeheersing: PRINCE2 biedt organisaties hulpmiddelen en technieken voor risicobeheersing, waardoor zij beter in staat zijn om risico's te identificeren, te beoordelen en te beheersen, waardoor het risico op mislukte projecten vermindert.
  5. Efficiëntere projectuitvoering: PRINCE2 biedt organisaties een systematische aanpak voor projectuitvoering, waardoor projecten efficiënter worden uitgevoerd en het risico op vertragingen en budgetoverschrijdingen vermindert. En dus betere grip op projectkosten en projectrisico's, waardoor de verhouding kosten en baten verder verbetert.
  6. Verbetering van interne communicatie: PRINCE2 legt sterk de nadruk op communicatie, waardoor organisaties beter in staat zijn om interne communicatie te verbeteren, wat leidt tot een efficiëntere uitvoering van projecten.
  7. Verbetering van het kwaliteitsbewustzijn: PRINCE2 biedt organisaties een structurele aanpak voor kwaliteitsbewaking, waardoor het kwaliteitsbewustzijn verbetert en projecten efficiënter worden uitgevoerd.

PRINCE2 certificering

PRINCE2 certificering is een erkenning van kennis en vaardigheden in het gebruik van de PRINCE2-methodologie voor projectmanagement. De certificering bestaat uit twee niveaus: PRINCE2 Foundation en PRINCE2 Practitioner.

PRINCE2 Foundation is een opleiding en certificeringstraject voor professionals die werkzaam zijn in projectmanagement. Het is een formele erkenning van kennis en vaardigheden in het toepassen van de PRINCE2-methodologie, een veelgebruikte projectmanagementaanpak.

De PRINCE2 Foundation-opleiding bestaat uit een cursus en een examen, waarmee deelnemers kunnen aantonen dat ze een basisbegrip hebben van PRINCE2 en de methodologie kunnen toepassen op concrete projecten. Het PRINCE2 Foundation-certificaat is geldig voor 5 jaar.

PRINCE2 Practitioner is een hoger niveau van certificering dan PRINCE2 Foundation, gericht op professionals die werkzaam zijn in projectmanagement en een dieper begrip en toepassingsvermogen van de PRINCE2-methodologie willen bewijzen.

PRINCE2 Practitioner richt zich op de toepassing van PRINCE2 in de praktijk en verwacht dat deelnemers een beter inzicht hebben in de verschillende aspecten van de methodologie en hoe deze te integreren in een projectomgeving. Het PRINCE2 Practitioner-examen is gericht op het toepassen van PRINCE2 in concrete projecten en vereist dat deelnemers een bepaald niveau van ervaring en competentie in projectmanagement bezitten.

Het PRINCE2 Practitioner-certificaat is geldig voor 5 jaar en geeft aan dat de houder de PRINCE2-methodologie op een hoog niveau beheerst en toepast in projectmanagement.

Naast PRINCE2 Foundation en PRINCE2 Practitioner zijn er enkele andere PRINCE2-certificeringen die gericht zijn op specifieke aspecten van projectmanagement en PRINCE2. Hieronder zijn een aantal voorbeelden:

  1. PRINCE2 Agile: Deze certificering richt zich op professionals die bekend zijn met zowel PRINCE2 als Agile-methoden en hoe deze samen kunnen worden toegepast op projecten.
  2. PRINCE2 Managing Successful Programmes (MSP): Dit is een programma-management methodologie die nauw aansluit op PRINCE2 en gericht is op het beheer en de uitvoering van programma's en het realiseren van veranderingen
  3. PRINCE2 Project Management (P3O): Dit certificeringstraject richt zich op de rol van de projectmanagement offices (PMO's) en hoe deze kunnen bijdragen aan de effectiviteit van projectmanagement in een organisatie. Deze certificeringen zijn bedoeld om de kennis en vaardigheden van professionals in specifieke aspecten van projectmanagement en PRINCE2 te verbeteren en aan te tonen.

Er zijn verschillende voordelen aan het verkrijgen van een PRINCE2-certificering, zowel voor individuele professionals als voor organisaties:

  1. Erkenning van kennis en vaardigheden: Een PRINCE2-certificering geeft aan dat een professional bekend is met de methodologie en deze op een bepaald niveau kan toepassen. Dit maakt de professional aantrekkelijker voor werkgevers en vergroot de kans op carrièreontwikkeling.
  2. Verbetering van projectmanagementvaardigheden: Het verkrijgen van een PRINCE2-certificering vereist dat professionals zich verdiepen in de methodologie en leren hoe deze te toepassen. Dit verbetert de projectmanagementvaardigheden en verhoogt de kans op projectsucces. Het verhoogt de effectiviteit van de projectleider, waardoor zijn/haar waarde toeneemt voor de organisatie.
  3. Verbetering van projectresultaten: PRINCE2 is een beproefde methodologie die de kans op projectsucces verhoogt. Organisaties die PRINCE2 toepassen kunnen rekenen op een gestructureerde aanpak, duidelijke verantwoordelijkheden en beter beheerde projecten, waardoor de voorspelbaarheid verbetert en uiteindelijk ook de return on investment.
  4. Verbetering van de kwaliteit van projectmanagement: PRINCE2 legt de nadruk op de kwaliteit van projectmanagement en hoe projecten op een systematische manier kunnen worden aangepakt. Dit verhoogt de kwaliteit van projectmanagement en de effectiviteit van projecten.
  5. Verbetering van de samenwerking tussen projectteams: PRINCE2 legt duidelijke verantwoordelijkheden vast en bevordert samenwerking tussen projectteams en de stuurgroepen. Dit verbetert de communicatie en verhoogt de kans op projectsucces.

Een PRINCE2-certificering is een waardevol bezit voor professionals in projectmanagement en biedt aanzienlijke voordelen voor hen en hun organisaties.

Om PRINCE2 gecertificeerd te worden, moet je door een aantal stappen gaan:

  1. Voorbereiden: Maak je bekend met de PRINCE2-methodologie en de eisen voor certificering. Lagant biedt verschillende E-learning en trainingen aan die je voorbereiden voor het examen. Per training wordt aangegeven hoeveel te verwachten studieduur nodig is.
  2. Examen: Er zijn twee niveaus van PRINCE2-certificering: Foundation en Practitioner. Het Foundation-examen is een meer algemeen examen terwijl het Practitioner-examen meer gericht is op toepassingskennis.
  3. Afleggen van het examen: Het examen bestaat uit meerkeuzevragen en wordt afgenomen door een erkende PRINCE2-exameninstantie. Het Foundation-examen duurt ongeveer 1,5 uur en het Practitioner-examen ongeveer 2,5 uur.
  4. Examenresultaten: Na het afleggen van het examen krijg je binnen enkele weken je resultaten. Als je het examen hebt gehaald, ontvang je een certificaat en kun je je PRINCE2-gecertificeerd noemen.
  5. Bijhouden van de certificering: Je PRINCE2-certificering is geldig voor een periode van 5 jaar. Na deze periode moet je opnieuw een examen afleggen of deel uitmaken van een opleiding om de certificering te vernieuwen.

De keuze tussen een PRINCE2 E-learning of training hangt af van persoonlijke voorkeur, leerstijl, beschikbare tijd en budget. Hieronder staan enkele overwegingen die kunnen helpen bij de beslissing:

  • E-learning: Dit is een goede optie voor mensen die graag op eigen tempo willen leren en de vrijheid hebben om te studeren wanneer het hen uitkomt. Een E-learning is goedkoper dan een formele klassikale training.
  • Training: Een formele training biedt ondersteuning en feedback van een trainer en is een goede optie voor mensen die graag in een groep leren of die problemen ondervinden bij het leren van een scherm of uit een boek.

Beide opties hebben hun voordelen, dus het is belangrijk om te overwegen wat het beste past bij je persoonlijke omstandigheden en doelen. Als je twijfelt, is het misschien raadzaam om met een formele training te beginnen en vervolgens E-learningals aanvulling te gebruiken.

PRINCE2 trainingen

Een PRINCE2 Foundation Training is een opleiding die gericht is op het verkrijgen van kennis en begrip van de PRINCE2-methodologie en -benadering voor projectmanagement. Het is bedoeld voor personen die betrokken zijn bij projecten en die willen leren hoe ze projecten op een effectieve en efficiënte manier kunnen beheren met behulp van PRINCE2.
De opleiding bestaat uit klassikale lessen, praktische oefeningen en examentrainingen en bereid je voor op het PRINCE2 Foundation-examen. Het is ontworpen om te voldoen aan de eisen van het PRINCE2-certificeringsschema.

Na het afronden van de PRINCE2 Foundation Training ben je bekend met de basisprincipes, de processen, de rollen en verantwoordelijkheden en de terminologie van PRINCE2, en kun je het PRINCE2 Foundation-examen aanvragen en het PRINCE2 Foundation-certificaat verkrijgen.

Boek nu een PRINCE2 foundation training 7th edition

PRINCE2 Practitioner Training is een vervolgopleiding op de PRINCE2 Foundation-opleiding en is gericht op de verdere ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van projectmanagers in de toepassing van PRINCE2. Het richt zich op het aanleren van hands-on ervaring en het verder uitbouwen van het begrip van de methodologie, zodat deelnemers in staat zijn om PRINCE2 in de praktijk toe te passen.
De opleiding bestaat uit klassikale lessen, praktische oefeningen en examentrainingen en bereid je voor op het PRINCE2 Practitioner-examen. Het is ontworpen om te voldoen aan de eisen van het PRINCE2-certificeringsschema.

Na het voltooien van de PRINCE2 Practitioner Training kun je in staat zijn om PRINCE2 effectief te integreren in het projectmanagementproces en kun je het PRINCE2 Practitioner-examen aanvragen en het PRINCE2 Practitioner-certificaat verkrijgen.

Boek nu een PRINCE2 Practitioner training 7th edition

PRINCE2 Fast Track is een opleidingsoptie voor de PRINCE2 Foundation en Practitioner certificering die zich richt op het versnellen van het certificeringsproces. Het is ontworpen voor degenen die al vertrouwd zijn met PRINCE2 of die al enige ervaring hebben met projectmanagement en snel willen doorstromen naar de volgende stap van hun PRINCE2-certificering.

De PRINCE2 Fast Track-training is een intensieve, ééndaagse opleiding waarin deelnemers in één dag zowel de PRINCE2 Foundation als de Practitioner-opleiding volgen. Het programma is gericht op het verkrijgen van de nodige kennis en ervaring voor beide certificeringen in één dag, in plaats van over twee verschillende sessies.
Het PRINCE2 Fast Track-programma is gericht op snelle resultaten en het verkrijgen van het PRINCE2 Foundation en Practitioner-certificaat. Het is echter belangrijk op te merken dat deelnemers wel een solide kennis en ervaring met projectmanagement moeten hebben om succesvol deel te nemen aan de PRINCE2 Fast Track-opleiding.

Boek nu een PRINCE2 Fast Track training

PRINCE2 Agile Foundation training is een opleiding die zich richt op het combineren van de beproefde projectmanagementmethodologie PRINCE2 met de Agile-benadering van projectmanagement. Het is gericht op professionals die bekend zijn met PRINCE2 en die willen begrijpen hoe ze de Agile-methoden en -technieken kunnen integreren in hun projectmanagementpraktijk.

De PRINCE2 Agile Foundation-opleiding omvat onderwerpen zoals Agile-concepten, Scrum, Kanban en andere Agile-methoden, en hoe deze samen kunnen worden gebruikt met PRINCE2. Het richt zich op het verbeteren van de kennis en vaardigheden van projectmanagers en leiders om Agile-projecten op een efficiënte en effectieve manier te beheren, zodat ze betere resultaten kunnen behalen.

Na het voltooien van de PRINCE2 Agile Foundation-opleiding, kun je het PRINCE2 Agile Foundation-examen aanvragen en het PRINCE2 Agile Foundation-certificaat verkrijgen, wat aantoont dat je de kennis en ervaring bezit om Agile-projecten succesvol te beheren en uit te voeren.

Boek nu een PRINCE2 Agile Foundation training

PRINCE2 Agile Practitioner training is een opleiding die gericht is op het verder ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van professionals die bekend zijn met PRINCE2 en die willen begrijpen hoe ze de Agile-methoden en -technieken kunnen integreren in hun projectmanagementpraktijk.

In tegenstelling tot de PRINCE2 Agile Foundation-opleiding, richt de PRINCE2 Agile Practitioner-opleiding zich op het toepassen van Agile-concepten en -technieken binnen de PRINCE2-methodologie in de praktijk. Deelnemers zullen leren hoe ze Agile-methoden kunnen toepassen op projectinitiatie, planning, uitvoering, monitoring en beheersing en afsluiting, en hoe ze Agile kunnen integreren met PRINCE2-processen en -producten.
De PRINCE2 Agile Practitioner-opleiding omvat intensieve praktijkgerichte opdrachten en oefeningen, waardoor deelnemers hun kennis en vaardigheden in de praktijk kunnen toepassen en verbeteren.

Na het voltooien van de PRINCE2 Agile Practitioner-opleiding, kun je het PRINCE2 Agile Practitioner-examen aanvragen en het PRINCE2 Agile Practitioner-certificaat verkrijgen, wat aantoont dat je de kennis en ervaring bezit om Agile-projecten op een hoog niveau te beheren en uit te voeren.

Boek nu een PRINCE2 Agile Practitioner training

Er zijn verschillende voordelen van een PRINCE2-training:

  1. Verbeterde projectmanagementvaardigheden: Een PRINCE2-training biedt een gedetailleerd overzicht van de PRINCE2-methodologie en hoe deze in de praktijk kan worden toegepast, waardoor deelnemers hun projectmanagementvaardigheden verbeteren.
  2. Beter begrip van het projectmanagementproces: De PRINCE2-training legt de stappen en processen uit die nodig zijn voor het effectief beheren van projecten, waardoor deelnemers een beter begrip krijgen van het projectmanagementproces.
  3. Verhoogde efficiëntie en effectiviteit: Door de PRINCE2-methodologie te begrijpen en te kunnen toepassen, kunnen deelnemers projecten efficiënter en effectiever beheren, wat leidt tot betere resultaten en meer tevreden klanten.
  4. Betere samenwerking en communicatie: De PRINCE2-training bevordert betere samenwerking en communicatie tussen projectteams en stakeholders, wat leidt tot een beter uitgevoerd project.
  5. Meer waardering voor projectmanagement: PRINCE2 is een wereldwijd erkende methodologie voor projectmanagement, waardoor deelnemers hun waardering voor projectmanagement verhogen en hun expertise verbeteren.
  6. Mogelijkheid tot certificering: Na het voltooien van de PRINCE2-training kun je de PRINCE2 Foundation- of PRINCE2 Practitioner-certificering aanvragen, waardoor je je kwalificaties kunt bewijzen en je waardering voor projectmanagement kunt verhogen.
  7. Carrièremogelijkheden: PRINCE2-certificering is een bewijs van uitstekende projectmanagementvaardigheden, wat de kans op carrièremogelijkheden vergroot en de waardering voor projectmanagement verhoogt.

PRINCE2 E-learning

Een PRINCE2 Foundation E-learning is een manier om je voor te bereiden op de PRINCE2 Foundation-certificering zonder deel te nemen aan een klassikale opleiding. Bij een PRINCE2 Foundation E -learning gebruik je online leermiddelen, zoals boeken, video's en oefeningen, om de theorie en de praktijk van de PRINCE2-methodologie te leren.

Een PRINCE2 Foundation E-learning is een goede optie voor mensen die flexibiliteit in hun leerproces willen en die op eigen tempo willen studeren. Het is ook een goede keuze voor mensen die niet in staat zijn om aan een klassikale opleiding deel te nemen.

Het is belangrijk om te realiseren dat een PRINCE2 Foundation E-learning meer zelfdiscipline vereist dan een klassikale opleiding, en dat het lastiger kan zijn om vragen te stellen of onduidelijkheden op te lossen. Daarom heeft Lagant als optie om bij deze E-learning begeleiding mee te boeken. Een ervaren trainer kan met jou de theorie bespreken en aangeven hoe deze in de praktijk wordt gebruikt. Daarnaast kun je eventuele onduidelijkheden over de stof bespreken.

Ook bevat de E-learning de populaire ExamTrainer waarmee je uitgebreid kan oefenen met vragen zoals jij die ook op jouw examen kan verwachten. Verder houdt de E-learning exact jouw studieresultaten bij zodat jij op basis van deze resultaten kan bepalen wat jij nog moet doen om klaar te zijn voor jouw examen.

Start vandaag nog met de PRINCE2 Foundation E-learning

Een PRINCE2 Practitioner E-learning is een manier om je voor te bereiden op de PRINCE2 Practitioner-certificering zonder deel te nemen aan een klassikale opleiding. Bij een PRINCE2 Practitioner E-learning gebruik je online leermiddelen, zoals boeken, video's en oefeningen, om de theorie en de praktijk van de PRINCE2-methodologie te leren en te verfijnen.

Een PRINCE2 Practitioner E-learning is een goede optie voor mensen die al bekend zijn met de PRINCE2-methodologie en die zich verder willen verdiepen en willen bekwamen in het toepassen van de methodologie in de praktijk. Het is ook een goede keuze voor mensen die flexibiliteit in hun leerproces willen en die op eigen tempo willen studeren.

Net als bij een PRINCE2 Foundation E-learning is het belangrijk om te realiseren dat een PRINCE2 Practitioner E-learning meer zelfdiscipline vereist dan een klassikale opleiding en dat het lastiger kan zijn om vragen te stellen of onduidelijkheden op te lossen. Daarom heeft Lagant als optie om bij deze E-learning begeleiding mee te boeken. Een ervaren trainer kan met jou de theorie bespreken en aangeven hoe deze in de praktijk wordt gebruikt. Daarnaast kun je eventuele onduidelijkheden over de stof bespreken.

Ook bevat de E-learning de populaire ExamTrainer waarmee je uitgebreid kan oefenen met vragen zoals jij die ook op jouw examen kan verwachten. Verder houdt de E-learning exact jouw studieresultaten bij zodat jij op basis van deze resultaten kan bepalen wat jij nog moet doen om klaar te zijn voor jouw examen.

Start vandaag nog met de PRINCE2 Foundation E-learning

Er zijn verschillende voordelen van een PRINCE2 E-learning:

  1. Flexibiliteit: Je kunt een PRINCE2 E-learning op je eigen tempo volgen en aanpassen aan je schema, zonder afhankelijk te zijn van klassikale opleidingsdata of -tijden.
  2. Gemak: Je hoeft niet te reizen naar een opleidingslocatie en kunt vanaf elke locatie en op elk moment studeren.
  3. Kostenbesparing: Een PRINCE2 E-learning is over het goedkoper dan een klassikale opleiding.
  4. Persoonlijke aanpak: Je kunt je eigen leerstijl en tempo aanpassen aan de PRINCE2-E-learning en deze aanvullen met andere bronnen zoals boeken of online video's.
  5. Eenvoudige toegang: De PRINCE2 E-learnings van Lagant zijn online beschikbaar en is gemakkelijk toegankelijk, waardoor je de PRINCE2-methodologie kunt leren zonder veel tijd en moeite te moeten investeren.

PRINCE2® compact

Auteurs Wil Hendrickx en Jeroen Ykema

Dit zakboekje beschrijft de meest recente versie van de PRINCE2 Project Management Methodologie, release 2017. Het beschrijft alles wat je moet weten voor het behalen van de PRINCE2-examens en dient als een waardevolle referentiegids tijdens het werken aan projecten. Lagant is de schrijver en uitgever van het succesvolle PRINCE2 Compact boek.

Lees verder en bestel

PRINCE2 aanbod van Lagant

Product

Prijs

Wat is PRINCE2®?

Door deze projectmanagementmethode goed toe te passen, levert PRINCE2® een bijdrage aan het succes van jouw project. PRINCE2® biedt de structuur die je nodig hebt om een project succesvol af te ronden. Het helpt je risico’s beter en effectiever te beheren. Daarnaast kun je met behulp van PRINCE2® jouw project resources optimaal inzetten.

PRINCE2® is de meest bekende projectmanagement methodiek in Europa. Men gebruikt het zowel bij overheden als in het bedrijfsleven.
De PRINCE2 methode - Lagant

Welke PRINCE2® cursus past bij jou?

Er zijn vier certificeringen te behalen als het gaat om de PRINCE2 methode, namelijk:

PRINCE2® Foundation

Met deze certificering toon je aan dat jij de PRINCE2® methode door en door kent.

PRINCE2® Practitioner

Met deze certificering toon je aan dat jij PRINCE2® kan toepassen op je eigen projecten. Om te kunnen deelnemen aan het examen heb je het PRINCE2® Foundation certificaat nodig. Het PRINCE2® Practitioner certificaat is 3 jaar geldig.

PRINCE2® Agile Foundation

PRINCE2® ondersteunt deze Agile manier opleveren. Met de certificering PRINCE2® Agile foundation toon je aan dat jij de kennis hebt hoe je PRINCE2® in een Agile omgeving kan toepassen.

PRINCE2® Agile Practitioner

Met deze certificering toon je aan dat jij PRINCE2® kan toepassen op je eigen projecten in Agile omgevingen. Om te kunnen deelnemen aan het examen heb je het PRINCE2® Agile Foundation certificaat of het PRINCE2® Foundation / Practitioner certificaat nodig. Het PRINCE2® Agile Practitioner certificaat is 3 jaar geldig.

Persoonlijk advies?

Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.
Aanvraag diensten

Lagant partners

Het is onze missie om klanten te helpen hun veranderambities waar te maken.

Stationsplein 26
3818 LE Amersfoort

Onze locatie in Amersfoort ligt pal tegenover de hoofdingang van het NS-station en is dus eenvoudig per openbaar vervoer bereikbaar.
Kom je met de auto, dan kun je het beste parkeren in de Q-Park P+R Barchman Wuytierslaan op circa 5 minuten loopafstand van ons kantoor.

[email protected]+31 (0)41 322 4106
8.8
 180 beoordelingen
Van AetsveldSLIM-subsidieregelingVerandergidsIPMA CompactPRINCE2 Compact
Deze website draait op 100% duurzame energie, gewonnen uit kooldioxidevrije en milieuvriendelijke waterkracht.
© 1991-2024 Lagant | Alle rechten voorbehouden |