MENU

Leiderschap bij een Agile Transformatie

Je bent de term Agile vast wel eens tegengekomen, want vandaag de dag kom je er bijna niet meer omheen. Maar wat betekent Agile nou precies?
Door: Karin Schijf op 21 juni 2022.
Lezen in: 4 minuten.

Wat is Agile precies?

Heel simpel gezegd legt agile de focus op het leveren van klantwaarde in een zo kort mogelijk tijdbestek. Met andere woorden: hoe eerder je waarde voor de klant levert en hier vervolgens feedback op vraagt, hoe sneller en beter je de klant leert kennen en begrijpen.

Maar, agile heeft ook impact op de interne organisatie. Dit vraagt een andere samenwerking dan voorheen. De teams hebben namelijk de beslissingsbevoegdheid om zichzelf te organiseren rondom de klant, waardoor de focus op het leveren van klantwaarde zo soepel en effectief mogelijk wordt ingericht.

Agile transformeren

De kern van een Agile Transformatie is het rondom klantwaarde inrichten van de interne organisatie.

Traditionele afdelingen en teams maken plaats voor multidisciplinaire teams die de gehele klantwaardeketen vertegenwoordigen. Deze teams werken kort-cyclisch om doelstellingen te behalen die de klant in haar behoeftes op dat moment voorziet.

Om deze Agile Transformatie in goede banen te leiden vindt er een verschuiving plaats van hiërarchische lijnen naar waarde toevoegende doelen voor de gehele organisatie. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden verschuiven naar een zo laag mogelijke plek in de organisatie. Daar waar de expertise zit.

Hierdoor ontstaan er werkvormen waarbij er in een kort-cyclisch ritme continu klantwaarde door de teams wordt geleverd. Het kort-cyclisch werken zorgt voor een snelle en heldere feedbackloop tussen de organisatie en de klant. Vervolgens wordt de organisatie wendbaarder, omdat er snel en makkelijk ingespeeld kan worden op die feedback. Agile, dus!

Een Agile Transformatie is niet altijd even makkelijk: het vraagt veel van de mensen én de organisatie. Je kunt je wel voorstellen dat een andere manier van samenwerken een bepaalde mindset en houding vergt, van zowel de teams als directie. De cultuurverandering die hiervoor nodig is wordt altijd onderschat, is onze ervaring, en dit kan voor ongewenste problemen zorgen.

Wat zijn dan de succesfactoren van een Agile Transformatie?

Om als organisatie écht succesvol te zijn, vraagt de transformatiefase de volgende criteria:

 • Commitment, beschikbaarheid en betrokkenheid van directie als actief onderdeel van de transformatie.
 • Leiderschapsontwikkeling voor directie en leidinggevenden.
 • Organisatieritme waarbij alle teams in eenzelfde cycli werken.
 • Begeleiding in de harde èn zachte kant van veranderen.
 • Visuele storytelling over de urgentie van de transformatie.
 • Aandacht voor de cultuurverandering

Wie doet de transformatie?

De verantwoordelijkheid van de transformatie ligt bij de interne organisatie en met name bij directie. Door zich aan bovengenoemde succesfactoren te committeren, versnelt het proces van transformeren. Hierbij speelt het delen van kennis, kunde en vaardigheden een grote rol. Het is van belang een multidisciplinair transformatieteam samen te stellen, vanuit rollen die elkaar aanvullen vanuit alle lagen in de organisatie. Hierdoor voelt elk team zich vertegenwoordigt.

In de wereld van vandaag ligt de focus steeds minder op functies. De focus verschuift naar de rollen binnen een multidisciplinair team en het vergroten van autonomie & eigenaarschap. Het doel is om een complementair team samen te stellen die door middel van kennisdeling van en met elkaar leren. Dit team kent de klant door en door. Zo wordt er optimale waarde voor hun gecreëerd!

Een Agile Transformatie is geen apart veranderprogramma, maar een manier om snel tot vernieuwde business as usual te komen. Strategie en veranderen gaan daarbij hand in hand.

De aanpak

1.    Waarom willen wij als organisatie Agile transformeren?

Wanneer het creëren van klantwaarde stagneert en de interne organisatie hier niet op inspeelt, is het tijd om te evalueren. Het begint met het definiëren van het probleem. Hoe komt het dat wij niet altijd de juiste klantwaarde leveren? Waar gaat het mis? Wat is er nodig om dit op te lossen?

De oorzaak van strategische uitdagingen is leidend. Alleen dan weet je of een Agile Transformatie hierbij kan helpen, want agile is geen doel op zich. Wanneer de kern van het probleem duidelijk is, kan de interne organisatie naar oplossingen op zoek gaan.

2.    Hoe voeren wij onze Agile transformaties uit?

In een optimaal functionerende organisatie versterken de cultuur, de structuur en de processen de teams. Dit is een van de kerncomponenten binnen de Agile transformatie. Bij Lagant begeleiden wij organisaties om deze samenhang te waarborgen. Wij richten ons allereerst op de cultuurverandering die er nodig is. Wij coachen op eigenaarschap en daadkracht. Wij noemen dit de YOWYO! Mindset. Oftewel; You Own What You Observe! In de kern betekent dit het versterken van eigenaarschap van mensen.

Het doorleven van de YOWYO! Mindset is de basis om de Agile Transformatie een succes te maken. De interne organisatie moet durven om te doen. Hierbij is daadkracht een vereiste!

Om als organisatie succesvol te transformeren is een integrale aanpak noodzakelijk, gevisualiseerd in de volgende wijzer:

Lagant Verandergids Competenties v2 1

Integrale Aanpak

Onze integrale aanpak richt zich op de cultuur, de processen én de structuur, oftewel op agile doorleven, agile werken en agile organiseren. Onze integrale aanpak werkt tegelijkertijd bottom-up en top-down en zorgt hiermee dat de principes zingeving, authenticiteit en eigenaarschap in de cultuur en het gedrag geborgd zijn.

Persoonlijk leiderschap van iedereen binnen de organisatie, is datgene waardoor er daadwerkelijk wendbaarheid ontstaat.

3. Wat te borgen in een Agile transformatie?

Directie is de maker of breker van het succes en heeft de verantwoordelijk om de continuïteit te waarborgen. Door het lerend vermogen te verweven in de cultuur, zorg je voor draagvlak en impact. Wanneer directie hiermee durft te starten, door zich kwetsbaar op te stellen en het geleerde van fouten te delen, laat je de teams zien dat leren daadwerkelijk mag. Door intern de kennis & ervaring van verandermanagement te beleggen, hoef je niet terug te vallen op het inhuren van externe partijen. Dat klinkt tegenstrijdig van een organisatie als Lagant. Maar onze insteek is om in een zo kort mogelijke tijd zo hoog mogelijke waarde te leveren voor de klant. Met het motto voordoen, samen doen, zelf doen. Wij leiden daarvoor interne ambassadeurs op die de veranderingen in de eigen organisatie helpen faciliteren en borgen.

Tenslotte moet je je als organisatie realiseren dat de Agile Transformatie geen losstaand project is en dat een ware cultuurverandering nu eenmaal veel tijd vergt. Het is een veel gehoorde misvatting onder directies dat strategie, veranderen en operatie losstaande organisatieonderdelen zijn. Het gaat er juist om deze met elkaar in balans en cadans te laten functioneren. Bepaalde rollen of functies in de organisatie dienen aanwezig zijn om het lerend vermogen te blijven stimuleren. Op die manier houd je de ruimte en de focus waar je als organisatie goed in bent: namelijk het leveren van klantwaarde!

Wat is Agile precies?

Heel simpel gezegd legt agile de focus op het leveren van klantwaarde in een zo kort mogelijk tijdbestek. Met andere woorden: hoe eerder je waarde voor de klant levert en hier vervolgens feedback op vraagt, hoe sneller en beter je de klant leert kennen en begrijpen.

Maar, agile heeft ook impact op de interne organisatie. Dit vraagt een andere samenwerking dan voorheen. De teams hebben namelijk de beslissingsbevoegdheid om zichzelf te organiseren rondom de klant, waardoor de focus op het leveren van klantwaarde zo soepel en effectief mogelijk wordt ingericht.

Agile transformeren

De kern van een Agile Transformatie is het rondom klantwaarde inrichten van de interne organisatie.

Traditionele afdelingen en teams maken plaats voor multidisciplinaire teams die de gehele klantwaardeketen vertegenwoordigen. Deze teams werken kort-cyclisch om doelstellingen te behalen die de klant in haar behoeftes op dat moment voorziet.

Om deze Agile Transformatie in goede banen te leiden vindt er een verschuiving plaats van hiërarchische lijnen naar waarde toevoegende doelen voor de gehele organisatie. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden verschuiven naar een zo laag mogelijke plek in de organisatie. Daar waar de expertise zit.

Hierdoor ontstaan er werkvormen waarbij er in een kort-cyclisch ritme continu klantwaarde door de teams wordt geleverd. Het kort-cyclisch werken zorgt voor een snelle en heldere feedbackloop tussen de organisatie en de klant. Vervolgens wordt de organisatie wendbaarder, omdat er snel en makkelijk ingespeeld kan worden op die feedback. Agile, dus!

Een Agile Transformatie is niet altijd even makkelijk: het vraagt veel van de mensen én de organisatie. Je kunt je wel voorstellen dat een andere manier van samenwerken een bepaalde mindset en houding vergt, van zowel de teams als directie. De cultuurverandering die hiervoor nodig is wordt altijd onderschat, is onze ervaring, en dit kan voor ongewenste problemen zorgen.

Wat zijn dan de succesfactoren van een Agile Transformatie?

Om als organisatie écht succesvol te zijn, vraagt de transformatiefase de volgende criteria:

 • Commitment, beschikbaarheid en betrokkenheid van directie als actief onderdeel van de transformatie.
 • Leiderschapsontwikkeling voor directie en leidinggevenden.
 • Organisatieritme waarbij alle teams in eenzelfde cycli werken.
 • Begeleiding in de harde èn zachte kant van veranderen.
 • Visuele storytelling over de urgentie van de transformatie.
 • Aandacht voor de cultuurverandering

Wie doet de transformatie?

De verantwoordelijkheid van de transformatie ligt bij de interne organisatie en met name bij directie. Door zich aan bovengenoemde succesfactoren te committeren, versnelt het proces van transformeren. Hierbij speelt het delen van kennis, kunde en vaardigheden een grote rol. Het is van belang een multidisciplinair transformatieteam samen te stellen, vanuit rollen die elkaar aanvullen vanuit alle lagen in de organisatie. Hierdoor voelt elk team zich vertegenwoordigt.

In de wereld van vandaag ligt de focus steeds minder op functies. De focus verschuift naar de rollen binnen een multidisciplinair team en het vergroten van autonomie & eigenaarschap. Het doel is om een complementair team samen te stellen die door middel van kennisdeling van en met elkaar leren. Dit team kent de klant door en door. Zo wordt er optimale waarde voor hun gecreëerd!

Een Agile Transformatie is geen apart veranderprogramma, maar een manier om snel tot vernieuwde business as usual te komen. Strategie en veranderen gaan daarbij hand in hand.

De aanpak

1.    Waarom willen wij als organisatie Agile transformeren?

Wanneer het creëren van klantwaarde stagneert en de interne organisatie hier niet op inspeelt, is het tijd om te evalueren. Het begint met het definiëren van het probleem. Hoe komt het dat wij niet altijd de juiste klantwaarde leveren? Waar gaat het mis? Wat is er nodig om dit op te lossen?

De oorzaak van strategische uitdagingen is leidend. Alleen dan weet je of een Agile Transformatie hierbij kan helpen, want agile is geen doel op zich. Wanneer de kern van het probleem duidelijk is, kan de interne organisatie naar oplossingen op zoek gaan.

2.    Hoe voeren wij onze Agile transformaties uit?

In een optimaal functionerende organisatie versterken de cultuur, de structuur en de processen de teams. Dit is een van de kerncomponenten binnen de Agile transformatie. Bij Lagant begeleiden wij organisaties om deze samenhang te waarborgen. Wij richten ons allereerst op de cultuurverandering die er nodig is. Wij coachen op eigenaarschap en daadkracht. Wij noemen dit de YOWYO! Mindset. Oftewel; You Own What You Observe! In de kern betekent dit het versterken van eigenaarschap van mensen.

Het doorleven van de YOWYO! Mindset is de basis om de Agile Transformatie een succes te maken. De interne organisatie moet durven om te doen. Hierbij is daadkracht een vereiste!

Om als organisatie succesvol te transformeren is een integrale aanpak noodzakelijk, gevisualiseerd in de volgende wijzer:

Lagant Verandergids Competenties v2 2

Integrale Aanpak

Onze integrale aanpak richt zich op de cultuur, de processen én de structuur, oftewel op agile doorleven, agile werken en agile organiseren. Onze integrale aanpak werkt tegelijkertijd bottom-up en top-down en zorgt hiermee dat de principes zingeving, authenticiteit en eigenaarschap in de cultuur en het gedrag geborgd zijn.

Persoonlijk leiderschap van iedereen binnen de organisatie, is datgene waardoor er daadwerkelijk wendbaarheid ontstaat.

3. Wat te borgen in een Agile transformatie?

Directie is de maker of breker van het succes en heeft de verantwoordelijk om de continuïteit te waarborgen. Door het lerend vermogen te verweven in de cultuur, zorg je voor draagvlak en impact. Wanneer directie hiermee durft te starten, door zich kwetsbaar op te stellen en het geleerde van fouten te delen, laat je de teams zien dat leren daadwerkelijk mag. Door intern de kennis & ervaring van verandermanagement te beleggen, hoef je niet terug te vallen op het inhuren van externe partijen. Dat klinkt tegenstrijdig van een organisatie als Lagant. Maar onze insteek is om in een zo kort mogelijke tijd zo hoog mogelijke waarde te leveren voor de klant. Met het motto voordoen, samen doen, zelf doen. Wij leiden daarvoor interne ambassadeurs op die de veranderingen in de eigen organisatie helpen faciliteren en borgen.

Tenslotte moet je je als organisatie realiseren dat de Agile Transformatie geen losstaand project is en dat een ware cultuurverandering nu eenmaal veel tijd vergt. Het is een veel gehoorde misvatting onder directies dat strategie, veranderen en operatie losstaande organisatieonderdelen zijn. Het gaat er juist om deze met elkaar in balans en cadans te laten functioneren. Bepaalde rollen of functies in de organisatie dienen aanwezig zijn om het lerend vermogen te blijven stimuleren. Op die manier houd je de ruimte en de focus waar je als organisatie goed in bent: namelijk het leveren van klantwaarde!

Door Karin Schijf

Als energieke, gepassioneerde & pragmatische Agility coach ben ik gespecialiseerd in het coachen op het gebied van mindset, gedrag en cultuurverandering, van strategisch tot operationeel niveau. De rode draad hierbij is dat ik coach op eigenaarschap.
Dit noemen wij YOWYO! – You Own What You Observe! Oftewel, Dat wat je constateert, daar heb je eigenaarschap op! Je kunt dit simpelweg niet meer ‘on-constateren’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maandelijks inspirerende tips en informatie ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere maand inspirerende tips en handige informatie.
Nieuwsbrief Footer

Lagant partners

Het is onze missie om klanten te helpen hun veranderambities waar te maken.

Stationsplein 26
3818 LE Amersfoort

Onze locatie in Amersfoort ligt pal tegenover de hoofdingang van het NS-station en is dus eenvoudig per openbaar vervoer bereikbaar.
Kom je met de auto, dan kun je het beste parkeren in de Q-Park P+R Barchman Wuytierslaan op circa 5 minuten loopafstand van ons kantoor.

[email protected]+31 (0)41 322 4106
8.9
 152 beoordelingen
Van AetsveldSLIM-subsidieregelingVerandergidsIPMA CompactPRINCE2 Compact
Deze website draait op 100% duurzame energie, gewonnen uit kooldioxidevrije en milieuvriendelijke waterkracht.
© 1991-2024 Lagant | Alle rechten voorbehouden |